نقاشی انتزاعی

انتزاعی یا آبستره چه سبکی است ؟

انتزاعی یا آبستره چه سبکی است ؟ سبک انتزاعی یا  آبستره به هنری گفته می‌شود که هیچ صورت یا شکل طبیعی در آن قابل شناسایی نبوده و فقط از فرم‌های تمثیلی و غیرطبیعی و خلاصه شده به همراه رنگ برای بیان مفاهیم استفاده می شود. در ابتدای قرن بیستم این واژه بیشتر برای مکاتب هنری چون کوبیسم و فوتوریسم بکار می‌رفت به دلیل اینکه در اینگونه مکاتب طبیعت در صورت‌های ساده و تنها تصوری از موضوع طبیعی اصلی مطرح می شد. در...

ادامه مطلب

امپرسیونیسم

امپرسیونیسم نام جنبشی بود که در دهه ۶۰ در فرانسه آغاز شد . این مکتب مکتبی همگن و متجانس با برنامه ای مشخص اصولی معین نبود ، بلکه ترکیبی ازاد از هنرمندانی بود که به قصد به نمایش گذاردن آثارشان گرد هم در آمده بودند . ماجرای نمایشگاهی که سبب شکل گیری جنبش شد به سال ۱۸۷۴ باز می‌گردد . گروهی از نقاشان جوان و مستقل فرانسوی همچون مانع رنووا پیسارو، سیسیلی، سزان، نمایشگاهی در عکاسی نادار برپا کردن که با آن غوغایی...

ادامه مطلب