نقاشی انتزاعی

انتزاعی یا آبستره چه سبکی است ؟

انتزاعی یا آبستره چه سبکی است ؟ سبک انتزاعی یا  آبستره به هنری گفته می‌شود که هیچ صورت یا شکل طبیعی در آن قابل شناسایی نبوده و فقط از فرم‌های تمثیلی و غیرطبیعی و خلاصه شده به همراه رنگ برای بیان مفاهیم استفاده می شود. در ابتدای قرن بیستم این واژه بیشتر برای مکاتب هنری چون کوبیسم و فوتوریسم بکار می‌رفت به دلیل اینکه در اینگونه مکاتب طبیعت در صورت‌های ساده و تنها تصوری از موضوع طبیعی اصلی مطرح می شد.در...

ادامه مطلب

امپرسیونیسم

امپرسیونیسم نام جنبشی بود که در دهه ۶۰ در فرانسه آغاز شد . این مکتب مکتبی همگن و متجانس با برنامه ای مشخص اصولی معین نبود ، بلکه ترکیبی ازاد از هنرمندانی بود که به قصد به نمایش گذاردن آثارشان گرد هم در آمده بودند .ماجرای نمایشگاهی که سبب شکل گیری جنبش شد به سال ۱۸۷۴ باز می‌گردد .گروهی از نقاشان جوان و مستقل فرانسوی همچون مانع رنووا پیسارو، سیسیلی، سزان، نمایشگاهی در عکاسی نادار برپا کردن که با آن غوغایی...

ادامه مطلب