امپرسیونیسم

امپرسیونیسم

امپرسیونیسم نام جنبشی بود که در دهه ۶۰ در فرانسه آغاز شد . این مکتب مکتبی همگن و متجانس با برنامه ای مشخص اصولی معین نبود ، بلکه ترکیبی ازاد از هنرمندانی بود که به قصد به نمایش گذاردن آثارشان گرد هم در آمده بودند .ماجرای نمایشگاهی که سبب شکل گیری جنبش شد به سال ۱۸۷۴ باز می‌گردد .گروهی از نقاشان جوان و مستقل فرانسوی همچون مانع رنووا پیسارو، سیسیلی، سزان، نمایشگاهی در عکاسی نادار برپا کردن که با آن غوغایی...

ادامه مطلب